Oil and Gas
Back to the course catalogue

Personlig reisesikkerhet

Course information

Target group:

Ansatte og leder som må påregne ansvar for/ eller deltagelse på tjenestereiser som kan medføre økt risiko for ansattes sikkerhet og virksomhetens informasjonssikkerhet.

Description:

Kurs i personlig reisesikkerhet for internasjonale tjenestereiser.

Norske virksomheter eksponerer ansatte i stadig større grad for økt risiko gjennom internasjonale oppdrag og tjenestereiser. Kurs i personlig reisesikkerhet øker den enkelte ansattes kompetanse til planlegging, gjennomføring og håndtering av uønskede hendelser på oppdrag for norske arbeidsgivere.

Kurset retter seg mot norske statlige- og private virksomheter som eksponerer ansatte for økt risiko relatert til en eller flere av følgende årsakskategorier;

 - Land og regioner med økt trusselnivå relatert til;

             - Egensikkerhet (terror, kidnapping, voldelig kriminalitet m.m.)

             - Informasjonssikkerhet (etterretningstrussel og beskyttelse av skjermingsverdig informasjon)

 - Land og regioner med økt fare for naturkatastrofer (smitte/epidemier, jordskjelv m.m.)

 - Land og regioner med begrenset mulighet for lokal støtte og redusert infrastruktur (eks. begrenset medisinsk beredskap)

 

Kurset vil primært sikre økt personlig kompetanse for ivaretagelse av egen sikkerhet i planlegging og gjennomføring av risikoutsatte reiser. Kurset omfatter også momenter for ivaretagelse av informasjonssikkerhet ved økt etterretningstrussel og grunnleggende tiltak for håndtering av skjermingsverdig informasjon på reise.

For spørsmål om kurset eller tilbud om selskapstilpassede kurs, kontakt Vljar Nævdal (48208619).

 

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.