Oil and Gas
Back to the course catalogue

OG1 Basic emergency management, English

Course information

Target group:

MÃ¥lgruppe er all personell som skal delta i 2. eller 3. linje beredskapsarbeid i selskapet.

Description:

Proaktiv beredskapsledelse innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det.
Dette kurset er første steg på veien til å kunne håndtere slike situasjoner og dermed delta i 2. eller 3. linje beredskapsorganisasjon på land.

Kurset omfatter følgende hovedområder:

• Introduksjon

• Definerte Fare- og Ulykkessituasjoner

• Eksterne ressurser og aktører

• Ressurser og aktører

• Oppbygging og bruk av beredskapsplanverke
• Opplæring, trening og øvelse

• Evaluering og forbedring

• Stressreaksjoner under arbeid i en beredskapsorganisasjon

Læringsform:

E-læring. Det anbefales at e-læringskurset følges opp med samling, trening og øvelser. Ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses