Oil and Gas
Back to the course catalogue

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (engelsk versjon)

Course information

Target group:

Personell som inngÄr i organisasjonens beredskapsledelse

Description:

KURSET ER GODKJENT FOR OG I HENHOLD TIL RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

 

Kurset følger Norsk Olje og Gass' fagplan for Beredskapsledelse Grunnkurs. Krav til repetisjon er hvert 2. år.

 

Målsetting

Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien, herunder:

• Kunne bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse, som medlem av beredskapsledelsen

• Ha generell kjennskap til beredskapsarbeid i offshore virksomheten

• Ha kjennskap til redningstjenesten, myndighetene og støtteapparatet på land ved ulykker offshore

• Inneha grunnleggende kunnskaper om ledelse, kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon

 

Innhold

Gjennomgang av teori og simulering/praktiske oppgaver og øvelser innenfor:

• Organisering av beredskap

• Effektiv ledelse i en beredskapssituasjon

• Samvirke – ansvar og roller

• Mentale reaksjoner og stressmestring

• Opptreden i beredskapsrom – praktisk trening

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.