Oil and Gas
Back to the course catalogue

G5 Offshorekran

Course information

Target group:

Not set

Description:

Teoretisk kurs med målsettingen at den som gis
opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av
offshorekraner og fastmonterte hydrauliske kraner, slik at ulykker ved bruk
unngås.

 

Kurset inneholder følgende emner
- Innledning
- Lover og forskrifter
- Definisjoner
- Ulykker
- Krav til kranfører
- Oppbygging av forskjellige typer offshorekraner
- Fundament, pidestall og bomkonstruksjoner
- Hydraulikk og elektronikk
- Mekanikk
- Lastdiagram
- Sikkerhets og overlastutstyr
- Lastediagram
- Vinsj, ståltau og blokk
- Kontroll og vedlikehold
- Bedriftsbesøk
- Sertifisering og dokumentasjon
- Sikker bruk av offshorekraner
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.