Oil and Gas
Back to the course catalogue

Prosessikkerhet

Course information

Target group:

Prosessoperatører

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere de ulike prosessikkerhetssystemene innenfor olje- og gassindustrien.

 

Kursinnhold:
- Farer tilknyttet hydrokarboner
- HAZOP-prosessen
- Instrumenterte sikkerhetssystemer
- Brann og gassystemer
- Overtrykksbeskyttelse
- Trykk og lekkasjetesting
- Styring av endringer

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.