Oil and Gas
Back to the course catalogue

Well Control Awareness Level 1

Course information

Target group:

Alt ikke-kritisk personell som er involvert i bore- eller brønnoperasjoner.

Description:

Dette kurset gir deg et overblikk over de forskjellige delene av et olje- eller gassreservoar, konsekvensene hvis utstyr eller prosedyrer feiler, hvordan brønnkontrollhendelser oppstår og hvordan de kan unngås.
Kurset er laget på grunnlag av rapporten “Recommendations for enhancements to well control training”, utstedt av International Association of Oil & Gas Producers (OGP).

 

Kursinnhold

- Grunnleggende brønnkontroll

- Aksjoner og prosedyrer for å unngå brønnkontrollhendelser

- Brønnkomponenter og barriereprinsipper

- Drepemetoder i kompletterte brønner

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.