Ny funksjonalitet på Trainingportal

Du kan nå få tilgang til mye ny funksjonalitet på Trainingportal. Varslinger til påmelder for kurspåmelding På Trainingportal kan administrator melde ansatte på både klasseromskurs, praktisk trening og e-læringskurs. Det er nå mulig å sette opp automatiske varslinger på e-post og sms til kurspåmelder. Det kan eksempelvis være varslinger om at en kursbruker er påmeldt… Read More »

Trainingportal lanseres nå i portugisisk versjon

Flere av kundene på Trainingportal har aktivitet utenfor Brasil. I den forbindelse har Mintra nå utviklet et portugisisk studentgrensesnitt. Portugisisk studentgrensesnitter ikke inkludert i standard lisenspris på Trainingportal. Ta kontakt med Chul Christian Aamodt i Mintra Trainingportal for informasjon om pris for tilgang til portugisisk versjon av Trainingportal.

TS Impro tilbyr kurs innen Lean

Lean har i mange år vært blant de mest benyttede forbedringsmetodene innen industrien. Metoden har sin opprinnelse fra Toyota og bilproduksjon, men passer meget godt i den norske kulturen der team og forbedringsarbeid tradisjonelt er sentrale verdier. Lean er en tankemåte, men også en rekke verktøy og metoder som man benytter i sin egen virksomhet… Read More »

Nettbasert kjemikaliekurs for personell som skal arbeide på Statoil-installasjoner

Statoil og Mintra har lansert et nettbasert kjemikaliekurs som gjelder for personell som skal arbeide på Statoil-installasjoner. Målgruppen for det nettbaserte kurset er personer som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier og for personer som arbeider på generelt basis med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport. Kurset skal gi grunnleggende kunnskap innen sikker bruk… Read More »

Stor deltakelse på Trainingportal Breakfast Club

Fredag den 13. april deltok omkring 40 personer på Trainingportal Breakfast Club i Stavanger. På frokostmøtet fikk deltakerne presentasjon av kurstilbyderne og kurstilbudet på Trainingportal. Deretter fikk deltakerne innføring i hvordan man booker kurs på Trainingportal. I tillegg ble også ny funksjonalitet knyttet til CV-modulen på Trainingportal presentert. Fredag den 20. april går turen videre… Read More »

Kompetansekartlegging og rekruttering i Agder Energi

Finn R. Johansen er Konserndirektør Organisasjon i Agder Energi. I et intervju med Trainingportal Magazine forteller han om hvordan konsernet håndterer utfordringer med tanke på kompetanse­kartlegging og rekruttering. Kampen om de beste hodene For oss er det kritisk å kjenne til hvilke behov for kompetanse som kreves i strategiske viktige virksomheter for Agder Energi, forteller… Read More »

OER 109 – Beredskapsledelse grunnkurs er nå OLF-godkjent!

Det er nå mulig å ta kurset med e-læring i kombinasjon med 1-dags treningssamling, istedenfor en tradisjonell 3-dagers samling. Dette gir mer effektiv læring til en lavere kostnad. Kurset er godkjent for og i henhold til OLF/NR retningslinjer for sikkerhets og beredskapsopplæring. Kurset følger OLF fagplan for Beredskapsledelse Grunnkurs. Det gjennomføres som ”Blended Learning”, og… Read More »

Nytt kurs på Trainingportal: Vinsj – Modul 0-2.3 og 0-3.3

Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i skikk og bruk av vinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for elektrisk pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås. Forkunnskapskrav… Read More »