Nettbasert kjemikaliekurs for personell som skal arbeide på Statoil-installasjoner

Statoil og Mintra har lansert et nettbasert kjemikaliekurs som gjelder for personell som skal arbeide på Statoil-installasjoner. Målgruppen for det nettbaserte kurset er personer som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier og for personer som arbeider på generelt basis med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport. Kurset skal gi grunnleggende kunnskap innen sikker bruk… Read More »

Stor deltakelse på Trainingportal Breakfast Club

Fredag den 13. april deltok omkring 40 personer på Trainingportal Breakfast Club i Stavanger. På frokostmøtet fikk deltakerne presentasjon av kurstilbyderne og kurstilbudet på Trainingportal. Deretter fikk deltakerne innføring i hvordan man booker kurs på Trainingportal. I tillegg ble også ny funksjonalitet knyttet til CV-modulen på Trainingportal presentert. Fredag den 20. april går turen videre… Read More »

Kompetansekartlegging og rekruttering i Agder Energi

Finn R. Johansen er Konserndirektør Organisasjon i Agder Energi. I et intervju med Trainingportal Magazine forteller han om hvordan konsernet håndterer utfordringer med tanke på kompetanse­kartlegging og rekruttering. Kampen om de beste hodene For oss er det kritisk å kjenne til hvilke behov for kompetanse som kreves i strategiske viktige virksomheter for Agder Energi, forteller… Read More »

OER 109 – Beredskapsledelse grunnkurs er nå OLF-godkjent!

Det er nå mulig å ta kurset med e-læring i kombinasjon med 1-dags treningssamling, istedenfor en tradisjonell 3-dagers samling. Dette gir mer effektiv læring til en lavere kostnad. Kurset er godkjent for og i henhold til OLF/NR retningslinjer for sikkerhets og beredskapsopplæring. Kurset følger OLF fagplan for Beredskapsledelse Grunnkurs. Det gjennomføres som ”Blended Learning”, og… Read More »

Nytt kurs på Trainingportal: Vinsj – Modul 0-2.3 og 0-3.3

Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i skikk og bruk av vinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for elektrisk pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås. Forkunnskapskrav… Read More »

Nytt kurs på Trainingportal: Teleskoptruck C1 / C2

C1 er teleskoptruck med fast bom og førerplass. C2 er teleskoptruck hvor bom og føreplass sitter på bevegelig- / rundtsvingende konstruksjon. Teori og praksis, med avsluttende prøve for C1, avholdes på en dag. For C2 tilkommer 4 timer praksis. For teleskoptruck med løfteevne over 10t kreves truckførebevis klasse T8. Klikk her for å lese mer… Read More »

Beerenberg – En foregangsbedrift innen TT

Bransjestandarden innen tilkomstteknikk endret seg fra 1. januar i år. Beerenberg er først ute når det gjelder den nye sertifiseringen – NS 9600 Arbeid i tau. Beerenberg var blant de første som drev med tilkomstteknikk (TT) offshore i Norge. I tillegg har selskapet tilbudt opplæring innen TT siden 2006. Frem til årtusenskiftet var det ingen… Read More »