Beerenberg – En foregangsbedrift innen TT

By | 26. March 2012

Bransjestandarden innen tilkomstteknikk endret seg fra 1. januar i år. Beerenberg er først ute når det gjelder den nye sertifiseringen – NS 9600 Arbeid i tau.

Beerenberg var blant de første som drev med tilkomstteknikk (TT) offshore i Norge. I tillegg har selskapet tilbudt opplæring innen TT siden 2006.

Frem til årtusenskiftet var det ingen felles bransjestandard, men etter at bransjeorganet Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) ble etablert i 2000, ble det innført en godkjenningsordning der SOFT godkjenner opplæringsbedrifter innen faget, forteller Pål Gundersen, avdelingsleder for tilkomstteknikk (TT) i Beerenberg.

I 2010 kom NS-9600 Arbeid i tau ut i fire deler:

  1. Klassifisering og sertifisering av personell
  2. Opptakskrav og fagplan for opplæring
  3. Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter
  4. Krav til og sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester

 

Tidkrevende og lærerikt
Beerenberg var den første bedriften i Norge som ble godkjent av SOFT Sertifisering (SSE) etter del 3, krav til opplæringsvirksomheter.

Fra og med 1. januar 2012 har det kommet en ny standard, som krever at alt TT-personell skal kurses i henhold til NS 9600-1:2010 og NS 9600-2:2010. Kun opplæringsvirksomheter som er sertifisert etter NS 9600-3:2010, kan tilby opplæring av personell. Gjennomført kurs avsluttes med teoretisk og praktisk eksaminering gjennomført av eksaminator fra SOFT Sertifisering (SSE). Ved bestått eksamen, og dersom kurskandidaten oppfyller kravene til sertifisering i Standarden, vil kurskandidaten bli sertifisert av SSE i henhold til NS 9600-1:2010 og NS 9600-2:2010. Sertifikatet har en gyldighet på tre år.

Også denne gangen var Beerenberg først til å bli sertifisert.

Sertifiseringsprosessen var både tidkrevende og lærerik, forteller Gundersen. Sertifiseringen vil være med på å heve kvaliteten på våre NS 9600-kurs, klasse A (TT) og klasse B (enkle taumetoder).  Dette vil igjen bidra til en kvalitetshevning i utførelsen av TT-oppdrag, både for interne- og eksterne kursdeltagere. Sertifiseringen er med andre ord ikke bare viktig for Beerenberg, men også for bransjen som helhet.

Tilbaketrekking og overgangsordning
SOFT deles i SOFT Bransjestandard 0901 SOFT Standard for tilkomstteknikk del 1: Krav til medlemsbedrifter og personell. Dette handler om opplæring og personellsertifisering som vil bli tilbaketrukket med virkning fra 31. desember 2011. Fra og med 31.12.11 er det ingen virksomheter som kan kurse personell etter denne bransjestandarden. Personell som er sertifisert etter bransjestandarden vil inngå i en overgangsordning til NS 9600-1:2010 og NS 9600-2:2010 (personellsertifisering). I overgangsordningen vil personell sertifisert etter bransjestandarden bli konvertert til aktuelt nivå i NS 9600.

Bransjestandard   NS 9600-1:2010
Nivå 1 personell -> Klasse A, nivå 1
Nivå 2 personell -> Klasse A, nivå 2
Nivå 3 personell -> Klasse A, nivå 3
Sikringsleder -> Sikringsleder, klasse A

Utløpsdatoen for det gamle sertifikatet vil bli uendret. Overgangsordningen blir faset ut etter hvert som personellet blir sertifisert og re-sertifisert etter NS 9600-1:2010 og NS 9600-2:2010. I løpet av 2 ½ år fra 1. januar 2012, skal alt personell være sertifisert etter NS9600.

Tekst: Ketil Natvig, Mintra AS

Leave a Reply