Trainingportal Booking er nå lansert!

By | 16. November 2011

Denne uken lanserer Mintra en bransjeløsning for kursbooking. Løsningen heter Trainingportal Booking og stilles til disposisjon for kurstilbydere i oljebransjen, energibransjen og bygg og anleggsbransjen.

Mer enn 500 selskap benytter daglig Trainingportal for kompetansestyring og booking på e-læringskurs, forteller Chul Christian Aamodt i Mintra. Hittil i år har vi registrert mer enn 160.000 kursbookinger på e-læringskurs. Nå kan de samme kundene benytte Trainingportal for booking av praktisk trening og klasseromskurs.

Flere kurstilbydere i industrien har allerede valgt bort eksisterende bookingløsninger for å satse fullt og helt på Trainingportal Booking. Andre kurstilbydere har valgt å integrere sine eksisterende bookingløsninger med Trainingportal Booking. Felles for kurstilbyderne er at de ønsker å tilgjengeliggjøre klasseromskurs og praktisk trening for påmelding gjennom samme grensesnitt som de mer enn 500 selskapene allerede benytter for kurspåmeldinger på e-læringskurs.

Selskapet Proactima er en nasjonalt anerkjent leverandør av tjenester på fagområdene risikostyring, HMS-ledelse og samfunnssikkerhet.

Vi har valgt bort eksisterende bookingløsninger og har inngått samarbeid med Mintra for å tilgjengeliggjøre hele vårt kurstilbud via Trainingportal Booking, forteller Markedssjef Rune Løvdal i Proactima. På denne måten vil alle kundene på Trainingportal enkelt kunne booke seg på våre kurs, enten det er e-læringskurs eller klasseromskurs. Gjennom Trainingportal vil vi nå enda bedre ut med vårt kurstilbud i både oljebransjen, energibransjen og bygg og anleggsbransjen.

Blant andre selskap som har valgt å bli med på samarbeidet er sikkerhetssenteret Nosefo. Sikkerhetssenteret tilbyr Grunnleggende sikkerhetskurs, og alle beredskapskursene i henhold til OLF Retningslinje 002.

I desember lanserer vi en fullverdig integrasjon mellom Trainingportal Booking og vårt eget bookingssystem, forteller Johannes Øyre i Nosefo. Det gir alle kundene på Trainingportal muligheten til å booke seg på kurs innen sikkerhet og beredskap på våre sentre i Bergen og Tau. Alle som booker våre kurs gjennom Trainingportal vil nå også automatisk få lagret kursaktivitet i sin CV på bransjeportalen.

Den 5. og 6. desember skal Mintra arrangere Trainingportal Competence Days. Her kan du se demonstrasjon av Trainingportal Booking.

Se www.trainingportalmagazine.com/tcd2011 for mer informasjon om Trainingportal Competence Days.

Ta kontakt med Chul Christian Aamodt (chul.aamodt {a} mintra.no) for informasjon om Trainingportal Booking.

Leave a Reply