Jobb effektivt, med mat i munnen!

Vi fortsetter vårens seminarrekke for administratorer i Trainingportal: På menyen under seminar nummer to var “Effektiv jobbing i Trainingportal”, servert med engelsk frokost.

Songa Offshore tar fallende gjenstander på alvor

….med hjelp av Mintra Trainingportal. Fallende gjenstander har vært en utfordring fra dag én i oljeindustrien, og mye har vært gjort for å redusere slike hendelser. Likevel viser RNNP-rapporten at antall personskader i forbindelse med fallende gjenstander har holdt seg relativt stabilt i perioden fra 2002 til 2014.

Maersk Drilling velger e-læring fra Mintra Trainingportal

Kurspakke rettet mot Petroleumstilsynets fokusområder Hvert år gir Petroleumstilsynet ut en rapport over risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet – kalt RNNP. Formålet med rapporten er å etablere og vurdere status og trender for risikonivået i petroleumsvirksomheten.

FSE på 6 minutter og 40 sekunder

Dersom du har 6 minutter og 40 sekunder til rådighet så kan du få en god, konsis innføring i hvorfor de nye FSE-kursene fra Mintra Trainingportal er et smart valg for bedriften og for den ansatte.