Kompetansepris til BP Norge

  BP Norge driver og har over tid drevet systematisk kompetansedeling internt og eksternt på flere nivå til beste for hele regionen. Med bakgrunn i dette er selskapet tildelt Kompetansedelingsprisen 2011. For tre år siden hadde ressursgruppen for strategisk ledelse og kompetanse i Stavanger Næringsforening et prosjekt som resulterte i en rapport om kompetansesikring. Som [...]

Kompetansestyring på Trainingportal

God kompetansestyring vises på bunnlinjen Mintra har identifisert tre hovedårsaker til kursaktivitet i industrien: Myndighetskrav Oppdragsgivers krav Intern kompetansestrategi Myndighetenes kompetansekrav Myndighetene stiller krav til kompetanse hos de ulike aktørene i industrien. Eksempelvis forplikter Arbeidsmiljøloven §3-5 arbeidsgiver og bedriftsledere til å gjennomgå opplæring i HMS. Et annet eksempel på myndighetspålagte kompetansekrav er Petroleumstilsynet som vurderer [...]

Nye tider innen tilkomstteknikken

Apekatter! Spiser dere bananer til lunsj? Skjønner ikke at dere tør… Er dette sikkert? Men dere er vel sånne profesjonelle fjellklatrere … Bemerkningene kan til tider hagle når man presenterer seg som ”tilkomstteknikker” eller ”industriklatrer” ute på en plattform. Ikke rart i grunnen, for kompetansen på området er høyst variabel og til dels manglende. – [...]

Book alle kurs på Trainingportal

Trainingportal Booking – Vi fyller hullene i kompetansematrisen Trainingportal Booking ble nylig lansert. Flere kunder har allerede begynt å booke praktisk trening og klasseromskurs via Trainingportal. I denne artikkelen vil vi gi en kort forklaring på hvordan Trainingportal Booking kan forenkle arbeidshverdagen til deg som administrerer kurs og kompetanse. Tilbydere av e-læring har de senere [...]

Nytt kurs på Trainingportal: Grunnleggende kirurgiske ferdigheter i sår og kuttskader

Dette kurset tilbyr grunnleggende teoretiske og praktiske kirurgiske ferdigheter samt teknikker for sår og kutt skader som er relevant til arbeidsplassen. Fokuset er orientering til ulike typer suturmaterialer, suturteknikker, riktig forberedelser, undersøkelser, evaluering og behandling av ulike typer sår/kutt skader og optimal pasient behandling samt basis hud anatomi, fysiologi og komplikasjoner som kan oppstå. Klikk [...]

Mintra Trainingportal har vekstambisjoner i Stavanger

Mintra Trainingportal opplever positive signaler i markedet for kurs og kompetanse. Gjennom Trainingportal er vi totalleverandør av kurs og kompetanse, forteller Chul Christian Aamodt, Salgs- og Markedsdirektør i Mintra Trainingportal. Mintra Trainingportal har det siste halvåret inngått strategiske samarbeidsavtaler med et stort antall kursleverandører i oljeindustrien. Vi skal nå ut og lære opp våre kunder i [...]