Nytt kurs på Trainingportal: Grunnkurs i petroleumstilsynets regelverk med workshop

Aktivitetsforskriftens § 21 om kompetanse sier at ”Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene på en trygg måte og i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”. Dette kurset bidrar til å øke forståelsen i å kunne bruke petroleumsregelverket, samt å aktivt kunne bruke styringssystemer… Read More »

Nytt kurs på Trainingportal: Beredskapsledelse 1. linje (OLF-godkjent)

Den teoretiske delen gjennomføres som individuell e-læring. Del to av kurset gjennomføres som en samlingsdag der de sentrale teoretiske emner diskuteres. Hoveddelen av samlingsdagen dreier seg om gjennomføring av praktiske øvelser. Hver deltaker, vil som en del av et team, få gjennomføre praktiske øvelser med tilbakemeldinger. I forhold til øvelsene er vi opptatt av at… Read More »