Beerenberg – En foregangsbedrift innen TT

Bransjestandarden innen tilkomstteknikk endret seg fra 1. januar i år. Beerenberg er først ute når det gjelder den nye sertifiseringen – NS 9600 Arbeid i tau. Beerenberg var blant de første som drev med tilkomstteknikk (TT) offshore i Norge. I tillegg har selskapet tilbudt opplæring innen TT siden 2006. Frem til årtusenskiftet var det ingen… Read More »

Prosedyretester bidrar til økt sikkerhet på tvers av bransjer

Vi samarbeider både med operatørselskap, riggselskap og olje-serviceselskap i forbindelse med utvikling av prosedyretester, forteller Trude Bergum Stanger i Mintra. I tillegg jobber vi med denne type læring for toneangivende aktører innen energibransjen. Felles for alle prosjektene er positiv tilbakemelding, både når det gjelder reduksjon i kostnader og for økt sikkerhet. ”Hurtig-produksjon” Mange Trainingportal-kunder har… Read More »

Nytt kurs på Trainingportal: G3 Portalkran (Modul 2.6 og 3.6)

Etter å ha gjennomført og bestått teorimodul 1.1 (8 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.6 (20 timer) og 3.6 (12 timer). Kurset vil gi fremtidige portalkranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på portalkran samtidig som kurset gir deltakerne god innsikt i kranens konstruksjon og virkemåte. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for… Read More »

Nytt kurs på Trainingportal: Grunnkurs i petroleumstilsynets regelverk med workshop

Aktivitetsforskriftens § 21 om kompetanse sier at ”Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene på en trygg måte og i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”. Dette kurset bidrar til å øke forståelsen i å kunne bruke petroleumsregelverket, samt å aktivt kunne bruke styringssystemer… Read More »

Nytt kurs på Trainingportal: Beredskapsledelse 1. linje (OLF-godkjent)

Den teoretiske delen gjennomføres som individuell e-læring. Del to av kurset gjennomføres som en samlingsdag der de sentrale teoretiske emner diskuteres. Hoveddelen av samlingsdagen dreier seg om gjennomføring av praktiske øvelser. Hver deltaker, vil som en del av et team, få gjennomføre praktiske øvelser med tilbakemeldinger. I forhold til øvelsene er vi opptatt av at… Read More »