Nytt kurs på Trainingportal: Bruk av farlige småverktøy

Kurset gir brukere av småverktøy en god innføring i sikker bruk av småverktøy. Kurset har høy fokus på bruk av nødvendig personlig verneutstyr samt retter fokus på bl.a. arbeidstakers plikter. Opplæringen tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring gitt i forskrifter. Et kurs som gir trygghetsfølelse for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Klikk her for å lese mer.