God ergonomi vises på bunnlinjen

Begrepet ergonomi er sammensatt av ”ergos” (gresk for arbeid), og ”nomos” (gresk lov, naturlov). Ergonomi er altså loven om det å arbeide, om å bruke kroppen i arbeid, og kunnskapen om mennesket i arbeidssituasjonen (fysisk og psykisk). Nordisk Ergonomiforening definerer ergonomi (1995): Ergonomi er samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgis… Read More »

Veidekke lanserer interaktivt HMS-kurs

I løpet av første kvartal 2012 vil Veidekke lansere sitt nye interaktive HMS-kurs. Hovedmålet for kurset er å tilegne positive holdninger til sikker atferd, og forståelse for riktig bruk av prosedyrer og retningslinjer. Kurset skal bidra i arbeidet for å oppnå null skader på mennesker, ytre miljø og materiell. Læreprogrammet skal gi en grundig sikkerhetsintroduksjon… Read More »

Stor interesse for Trainingportal Breakfast Club

Våren 2012 arrangerer vi gratis frokostmøter i Stavanger, Bergen og Oslo. – “Det er allerede mange påmeldte, forteller Trude Bergum Stanger i Mintra Trainingportal”. Frokostmøtene er så populære at vi faktisk også har begynt å få påmeldinger til frokostmøteserien som skal avholdes til høsten. Om Trainingportal Breakfast Club – Trainingportal: Du får nyttig informasjon om… Read More »

SOTS kurssenter lanserer et stort antall kurs for booking på Trainingportal!

SOTS kurssenter har nå lansert hele sitt kurstilbud innen sikkerhet og beredskap på Trainingportal. For oss er det veldig hyggelig å kunne tilby kursene til SOTS kurssenter på Trainingportal, forteller Kristin Gabrielsen, Key Account Manager i Mintra. Vi ønsker at kunder på Trainingportal skal kunne velge kursleverandør avhengig av lokasjon, pris, tilgjengelighet og kvalitet, og vi er… Read More »