Velkommen til oljebransjens 7. HMS-konferanse!

Siden 2008 har Oljebransjens HMS-konferanse vært møteplassen for alle som arbeider med Helse, Miljø og Sikkerhet i ulike deler av oljevirksomheten. I sin 7. utgave fokuserer konferansen på hvordan HMS kommer til uttrykk i den daglige beslutningsprosessen.

Fast track – den raskeste veien til læring

I olje og gassindustrien er de ansatte vant med mye kursing. Mangelæretiltak oppleves som relevante, mens noen oppleves som ren repetisjon av velkjent stoff. Mange ansatte i leverandørindustrien vil i tillegg oppleve at de tar kurs om de samme temaene om igjen i forbindelse med jobb for ulike oppdragsgivere.

Eidesvik samarbeider med Mintra Trainingportal

Eidesvik er et moderne, innovativt rederi som opererer skip innen forretningsområdene supply, seismikk og subsea.  Skipene har hele verden som arbeidsområde. Eidesvik har utviklet og var først i verden (2003) med et naturgassdrevet lasteskip. Eidesvik har nå 5 miljøvennlige LNG drevne skip.

8 nye offshorekurs

Mintra Trainingportal har lansert 8 nye offshorekurs på Trainingportal. Vi tilbyr nå ca 100 ulike typer e-læringskurs som er rettet direkte mot personell som jobber offshore. 

1 kursregistrering i minuttet på Trainingportal

I dag benytter nesten 600 selskaper Trainingportal for booking av både praktisk trening, klasseromskurs og e-læringskurs. Daglig er det over 3000 innlogginger på systemet og det startes i snitt ett kurs per minutt døgnet igjennom. Trainingportal har blitt et selskapskritisk system for mange av våre kunder, sier salgs- og markedsdirektør Trude Bergum Stanger.

Training Manager i Island Offshore forteller om integrasjon mellom Trainingportal og OCS

Mer enn 200 selskap har valgt Trainingportal for effektiv administrasjon av kurs og kompetanse. En stor andel av disse selskapene har også valgt å integrere Trainingportal med HR-system i eget selskap. Det er i hovedsak to årsaker til at det kan lønne seg med integrasjon mellom Trainingportal og HR-system i eget selskap: Antall manuelle operasjoner [...]

Aibel fortsetter samarbeidet med Mintra Trainingportal

I de siste årene har Aibel vært svært aktive på rekrutteringsfronten med opptil 1000 nyansatte i året. Det er viktig for konsernet at alle som ansettes får rask og effektiv opplæring. Som en del av prosjektet “Training to Perform” har Mintra Trainingportal bistått Aibel med å utvikle 80 e-læringskurs knyttet til sentrale arbeidsprosesser og de [...]