Mintra Trainingportal vinner rammeavtale med Statoil

Som en av to leverandører skal Mintra Trainingportal produsere digitalt læringsinnhold og levere konsulenttjenester innen e-læring til Statoil.Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på ytterligere 1+1 år. Avtalen skal brukes i hele Statoil gjennom konsernuniversitetet LEAP.

“Lyden av folk som snakker”

På Trainingportal Competence Days gjennomførte vi for første gang en av øktene innenfor rammene av Pecha Kucha. Denne økten fikk svært gode tilbakemeldinger, og er helt klart et konsept som tas med også til Trainingportal Competence Days 2015.

Presentasjoner fra Trainingportal Competence Days

Takk til alle som deltok på Trainingportal Competence Days, både foredragsholdere, deltagere og utstillere. Her finner dere presentasjonene fra konferansen. Vi har fått svar fra mange av dere på spørreundersøkelsen vi sendte ut, det setter vi stor pris på.

Sjekklister i Trainingportal

Det er ikke alt som kan læres gjennom kurs; noen ganger må praktisk trening gjennomføres på lokasjon. For å møte dette behovet har vi nylig lansert en ny type kompetanse i Trainingportal som vi kaller sjekkliste.

Studenter på Trainingportal Competence Days

I tillegg til deltagere fra oljeindustrien er også to studenter fra Universitet i Oslo med på Trainingportal Competence Days i år. Ida Helsing og Karoline Hval studerer begge master i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, retning kommunikasjon, design og læring.

Når er vi “gode nok”?

Inger Anette Backer er Senior HSEQ Engineer i VNG, og kommer i år til Trainingportal Competence Days for å fortelle om hvordan VNG holder fokus på det som er viktig: Risikostyring gjennom nødvendig kompetanse. En sentral vurdering blir da: Når er vi “gode nok”?