Featured Article

Ocean Rig på Trainingportal Competence Days

Trainingportal reduserer risiko for storulykke. Lars Helge Strand (bildet) har driftet Trainingportal for Ocean Rig de siste årene. Foruten å vedlikeholde systemet for 2000 offshoreansatte globalt har han utviklet nytt innhold i Trainingportal, deriblant flerspråklige kurs til alle nivåer og lokasjoner i organisasjonen.

Spørreundersøkelser i Trainingportal

Ønsker du en evaluering av kursene dine? Eller ønsker du å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse? Det kan du nå gjøre i Trainingportal ved hjelp av modulen Spørreundersøkelser. Oppsett Du kan sette opp en spørreundersøkelse med tre ulike spørsmålstyper; flervalg, fritekst og gradering. For hvert spørsmål kan du velge om spørsmålet skal være obligatorisk eller ikke.

Nye farvann – nye behov for kompetanse

For de som skal jobbe i kaldt klima blir det viktig å kjenne til hvordan de skal kle seg for å unngå varmetap. Ansatte om bord installasjoner i nordområdene må også vite hvordan de skal kjenne igjen symptomer på nedkjøling hos seg selv og andre

Trainingportal Competence Days 2014

Tradisjonen tro samles de som jobber med kurs og kompetanse i oljeindustrien på Trainingportal Competence Days, 29.-30.april på Quality Airport Hotel i Stavanger. Konferansen er en populær møteplass for mingling og erfaringsdeling med andre fra bransjen og i fjor samlet vi mer enn 120 personer.

Stort oppmøte på frokostklubb

Tirsdag 21. januar arrangerte Mintra Trainingportal frokostklubb for gamle og nye kunder og samarbeidspartnere. Ca. 60 deltagere kom til Måltidets Hus i Stavanger, og sammen med ferske rundstykker og varm kaffe fikk deltagerne et spennende foredrag fra Jorunn Tharaldsen i Ptil. Hun fortalte om prosjektet Næring for læring.