Evaluering og oppfølging i Axess

Evalueringsmodulen ble nylig lansert på Trainingportal og Axess er et av selskapene som har tatt denne modulen i bruk. På Trainingportal Competence Days 29. og 30. april kommer Training responsible i Axess, Gulnaz Johansen, for å fortelle mer om deres erfaringer med Trainingportal, inkludert evalueringsmodulen.

Ocean Rig på Trainingportal Competence Days

Trainingportal reduserer risiko for storulykke. Lars Helge Strand (bildet) har driftet Trainingportal for Ocean Rig de siste årene. Foruten å vedlikeholde systemet for 2000 offshoreansatte globalt har han utviklet nytt innhold i Trainingportal, deriblant flerspråklige kurs til alle nivåer og lokasjoner i organisasjonen.

Nye farvann – nye behov for kompetanse

For de som skal jobbe i kaldt klima blir det viktig å kjenne til hvordan de skal kle seg for å unngå varmetap. Ansatte om bord installasjoner i nordområdene må også vite hvordan de skal kjenne igjen symptomer på nedkjøling hos seg selv og andre

Trainingportal Competence Days 2014

Tradisjonen tro samles de som jobber med kurs og kompetanse i oljeindustrien på Trainingportal Competence Days, 29.-30.april på Quality Airport Hotel i Stavanger. Konferansen er en populær møteplass for mingling og erfaringsdeling med andre fra bransjen og i fjor samlet vi mer enn 120 personer.